תקנון

הקדמה: התנאים וההגבלות הללו (להלן: "התנאים") נהגים בשימושך באתר האינטרנט שלנו, במוצרים שלנו ובשירותים שלנו (ביחד: "השירותים"). בשימושך בשירותים שלנו, אתה מסכים להיכנס לכללי התנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירותים שלנו
שינוי התנאים: אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את התנאים הללו בכל עת. אם נעשים שינויים חומריים לתנאים הללו, נודיע לך על כך על ידי פרסום התנאים המעודכנים באתר האינטרנט שלנו ו/או דרך השירותים שלנו. השימוש המתמשך שלך בשירותים שלנו לאחר העברת התנאים המעודכנים הוא ביטוי להסכמתך לתנאים החדשים
רישום לחשבון: כדי להשתמש בתכונות מסוימות של השירותים שלנו, עליך ליצור חשבון אצלנו. אתה מסכים לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני לחשבונך. אתה אחראי לשמירה על סודיות הפרטים הזהים של חשבונך ולכל הפעילויות שיתרחשו בתחתית החשבון שלך
זכויות בלעדיות: השירותים שלנו ותכניו השלמים, התכונות והפונקציות שבהם (כולל אך לא מוגבל למידע, תוכנה, טקסט, תצוגות, תמונות, סרטונים וקטעי שמע, והעיצוב, הבחירה והסידור שבהם), הם בבעלותנו, בבעלי רישיון שלנו או בספקים אחרים של חומר כזה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחר וזכויות רוחניות אחרות או זכויות בגוף רכוש. התנאים הללו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי ולא ניתן להעברה לשימוש בשירותים תוך הגבלתו לשימוש אישי ולא מסחרי. אין לך הרשות למכור, לרשות, להפיץ, להעתיק, לבצע בציבור או להציג, לשדר, לפרסם, לערוך, להסתמך על יצירות מקוריות או לבצע שימוש לא מורשה אחר בשירותים.
תוכן משתמש: השירותים שלנו עשויים לאפשר לך להגיש, להעלות, לפרסם או להפיק אחריות על תוכן, כולל אך לא מוגבל לטקסט, תמונות, סרטונים וקטעי שמע (להלן: "תוכן משתמש"). אתה שומר על כל הזכויות בתוכן המשתמש שאתה מפרסם בשירותים ואתה בלע